Home Πληροφορίες για την Εταιρεία Download Συχνές ερωτήσεις Επικοινωνία
Μηχανές γραφείου

Η/Υ, Περιφερειακά

Τηλεφωνία

Αναλώσιμα
   
Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (FAQ)
 
1. Ποια ακριβώς παραστατικά θα πρέπει να εκτυπώνονται με ψηφιακή υπογραφή;
2. Αλλάζει καθόλου η μορφή εκτύπωσης του κάθε παραστατικού;
3. Τι ακριβώς είναι η αυτή η ψηφιακή υπογραφή;
4. Τι ακριβώς είναι αυτός ο φορολογικός μηχανισμός;
5. Γιατί χρειάζεται να έχει δικό του εκτυπωτή ο φορολογικός μηχανισμός;
6. Αληθεύει ότι η φορολογική μνήμη γεμίζει μέσα σε μια πενταετία;
7. Θα μπορεί να παίρνει Ζ αναφορά το PC με ανάλογη εντολή στο πρωτόκολλο;
8. Είναι υποχρεωτικό να παίρνω Ζ μια μέρα που έχω μηδενική κίνηση, δηλαδή δεν έχω κόψει καθόλου παραστατικά;
9. Τα αντίγραφα καταργούνται;
10. Αν χρειαστεί αντίγραφο ενός τιμολογίου μπορώ να το τυπώσω από το αρχείο κατευθείαν;
11. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που ο κώδικας ορίζει υποχρεωτικό αριθμό αντιγράφων, πχ. Στις φορτωτικές;
12. Τι γίνεται αν χρειαστεί να ακυρωθεί ένα παραστατικό; Πως θα γίνεται αυτό;
13. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας φορολογικός μηχανισμός ανά σημείο data entry σε περίπτωση δικτύων όπου η εκτύπωση γίνεται από ένα server;
14. Τι γίνεται όταν συστεγάζονται δύο εταιρίες στον ίδιο χώρο; Μπορούν να εξυπηρετούνται από τον ίδιο φορολογικό μηχανισμό;
15. Ο φορολογικός μηχανισμός διαθέτει δικό του ρολόϊ. Ποια ώρα εκτυπώνεται στο παραστατικό;
16. Μπορεί να διαφέρουν οι δύο ώρες (φορολογικού μηχανισμού και PC) πολύ;
17. Τι γίνεται αν ο χειριστής δώσει λάθος ημερομηνία;
18. Σήμερα εταιρίες διανομής κυρίως εκδίδουν από το απόγευμα της προηγουμένης τα δελτία διακίνησης της επόμενης μέρας. Είναι αποδεκτό;
19. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη ότι ένας φορολογικός μηχανισμός δουλεύει σωστά με ένα πρόγραμμα λογιστικής;
20. Τι γίνεται με τις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε παλιές εφαρμογές DOS σε καθαρά DOS PCs;
21. Είναι υποχρεωτική η ανίχνευση της αποσύνδεσης του φορολογικού μηχανισμού κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με την εφαρμογή. Τι σημαίνει μια αποσύνδεση για την εφαρμογή;
22. Είναι υποχρεωτική επίσης η ανίχνευση της αποσύνδεσης του φορολογικού μηχανισμού όταν δεν εκτελείται εφαρμογή εκτύπωσης παραστατικών;
23. Σε περίπτωση βλάβης του φορολογικού μηχανισμού θα σταματάει η έκδοση παραστατικών;
24. Σε περίπτωση κλοπής του φορολογικού μηχανισμού τι συνέπειες έχει η επιχείρηση;
25. Αν υποτεθεί ότι μια ημέρα η επιχείρηση δεν εκδώσει κανένα παραστατικό είναι υποχρεωτικό εκείνη την ημέρα να πάρει μηδενικό Ζ;
26. Τι γίνεται με τις εταιρείες που είχαν απαλλαγεί έως τώρα από τη θεώρηση τιμολογίων;
27. Θα διατηρηθεί η θεώρηση χειρόγραφων παραστατικών;
28. Ποια είναι η διαδικασία δήλωσης έναρξης χρήσης του μηχανισμού;

1. Ποια ακριβώς παραστατικά θα πρέπει να εκτυπώνονται με ψηφιακή υπογραφή;
Όλα τα παραστατικά που μέχρι τώρα χρειάζονταν θεώρηση, πχ δελτία αποστολής, τιμολόγια πώλησης, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, φορτωτικές, μηχανογραφημένες αποδείξεις λιανικής κλπ

2. Αλλάζει καθόλου η μορφή εκτύπωσης του κάθε παραστατικού;
Ναι. Το κάθε παραστατικό μπορεί να τυπώνεται ακριβώς όπως τυπωνόταν μέχρι σήμερα, με τη διαφορά ότι στην τελευταία γραμμή τυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα της συσκευής παραγωγής της ψηφιακής υπογραφής (τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την ίδια τη συσκευή και όχι από το PC) καθώς και η ίδια η ψηφιακή υπογραφή (στην ίδια σειρά), o συνολικός αριθμός παραστατικών που έχουν υπογραφεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο συνολικός αριθμός των παρασταστικών της ημέρας και ο σειριακός αριθμός του μηχανισμού σήμανσης.

3. Τι ακριβώς είναι η αυτή η ψηφιακή υπογραφή;
Η ψηφιακή υπογραφή είναι 40 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες που προκύπτουν από την εφαρμογή του αλγόριθμου SHA-1 επί όλων των εκτυπώσιμων χαρακτήρων του παραστατικού που πρόκειται να εκτυπωθεί.
Η ψηφιακή αυτή υπογραφή παράγεται από μια ειδική μηχανή που ονομάζεται Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ). Για συντομία θα αναφερόμαστε σε αυτή σαν 'φορολογικό μηχανισμό'.

4. Τι ακριβώς είναι αυτός ο φορολογικός μηχανισμός;
Είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που περιλαμβάνει θύρα επικοινωνίας RS232 ή Ethernet, δέχεται ως input από την εφαρμογή στο PC όλους τους εκτυπώσιμους χαρακτήρες ενός παραστατικού και επιστρέφει ως output την ψηφιακή υπογραφή για αυτό το παραστατικό μαζί με την ημερομηνία και ώρα του δικού του ρολογιού, το σύνολο των παραστατικών που έχουν υπογραφεί από τον μηχανισμό από την αρχή της λειτουργίας του, το σύνολο των παραστατικών που έχουν υπογραφεί στην ίδια ημέρα και τον σειριακό αριθμό του συγκεκριμένου μηχανισμού.

5. Γιατί χρειάζεται να έχει δικό του εκτυπωτή ο φορολογικός μηχανισμός;
Ο ενσωματωμένος εκτυπωτής στον φορολογικό μηχανισμό εξυπηρετεί δύο σκοπούς:
Πρώτον, εκδίδει ένα σύντομο δελτίο υπογραφής για κάθε παραστατικό που σημαίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Δεύτερον, στο τέλος της ημέρας, εκδίδει το λεγόμενο δελτίο Ζ. Το δελτίο Ζ αναφέρει όλες τις ψηφιακές υπογραφές της ημέρας, δημιουργεί μια ψηφιακή υπογραφή των υπογραφών αυτών και την καταγράφει στην φορολογική μνήμη.
Ακόμη, χρησιμοποιείται στην περίπτωση ελέγχου για την έκδοση περιοδικών αναφορών, εκτυπώσεων δηλαδή των περιεχομένων της φορολογικής μνήμης που πιθανά να ζητηθούν σε φορολογικό έλεγχο.

6. Αληθεύει ότι η φορολογική μνήμη γεμίζει μέσα σε μια πενταετία;
Ναι. Η χωρητικότητα της φορολογικής μνήμης είναι συνήθως 1800 Ζ. Αυτό σημαίνει ότι αν ο χρήστης παίρνει καθημερινό Ζ όλες τις εργάσιμες μέρες του χρόνου τότε η μνήμη θα γεμίσει σε μια πενταετία, οπότε και θα χρειαστεί αντικατάσταση.

7. Θα μπορεί να παίρνει Ζ αναφορά το PC με ανάλογη εντολή στο πρωτόκολλο;
Ναι, η εφαρμογή στο PC μπορεί να προκαλέσει την έκδοση του Ζ μέσω κατάλληλης εντολής του πρωτοκόλλου.

8. Είναι υποχρεωτικό να παίρνω Ζ μια μέρα που έχω μηδενική κίνηση, δηλαδή δεν έχω κόψει καθόλου παραστατικά;
Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Ωστόσο, συνιστάται να γίνεται Ζ έστω και με μηδενική κίνηση γιατί με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνεται σε περίπτωση ελέγχου ότι πράγματι δεν έχει εκδοθεί στοιχείο εκείνη την ημέρα.

9. Τα αντίγραφα καταργούνται;
Καταργούνται τα αντίγραφα σε χαρτί. Τα αντίγραφα των παραστατικών μπορούν πλέον να είναι σε ηλεκτρονική, ψηφιακή μορφή. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να μεριμνά για κατάλληλα backup ώστε να εξασφαλίζει την διατήρηση αυτών των αντιγράφων για όσο διάστημα ορίζει ο κώδικας.

10. Αν χρειαστεί αντίγραφο ενός τιμολογίου μπορώ να το τυπώσω από το αρχείο κατευθείαν;
Ναι. Για τις περιπτώσεις όμως που ορισμένα αντίγραφα προβλέπονται από τον νόμο βλέπε παρακάτω.

11. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που ο κώδικας ορίζει υποχρεωτικό αριθμό αντιγράφων, πχ. Στις φορτωτικές;
Στις περιπτώσεις αυτές το αντίγραφο αντιμετωπίζεται σαν πρωτότυπο έγγραφο, αποστέλλεται προς σήμανση στον φορολογικό μηχανισμό και εκτυπώνεται με δικιά του ψηφιακή υπογραφή.
Αυτός είναι και ο μόνος τρόπος άλλωστε που επιτρέπει στην περίπτωση ελέγχου να διαπιστωθεί ότι όντως εκδόθηκε το αντίγραφο.

12. Τι γίνεται αν χρειαστεί να ακυρωθεί ένα παραστατικό; Πως θα γίνεται αυτό;
Θα γίνεται με κανονική έκδοση ακυρωτικού παραστατικού το οποίο και θα σημαίνεται κανονικά με την δικιά του ψηφιακή υπογραφή.

13. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας φορολογικός μηχανισμός ανά σημείο data entry σε περίπτωση δικτύων όπου η εκτύπωση γίνεται από ένα server;
Όχι. Μπορεί ένας και μόνο φορολογικός μηχανισμός σε ένα δίκτυο να εκδίδει τις ψηφιακές υπογραφές για όλο το δίκτυο. Πρέπει όμως να εκτιμηθεί και η καθυστέρηση που θα προκύπτει στην περίπτωση που όλα τα παραστατικά πρέπει να σημανθούν από έναν και μόνο μηχανισμό. Σε δικτυακές εγκαταστάσεις με μεγάλο όγκο παραστατικών συνιστάται η χρήση περισσοτέρων του ενός μηχανισμών.

14. Τι γίνεται όταν συστεγάζονται δύο εταιρίες στον ίδιο χώρο; Μπορούν να εξυπηρετούνται από τον ίδιο φορολογικό μηχανισμό;
Όχι. Ακριβώς όπως μια φορολογική ταμειακή μηχανή δεν μπορεί να εξυπηρετεί δύο επιχειρήσεις ταυτόχρονα, έτσι και ο φορολογικός μηχανισμός θα δηλωθεί και θα ανήκει σε μια επιχείρηση μόνο.

15. Ο φορολογικός μηχανισμός διαθέτει δικό του ρολόϊ. Ποια ώρα εκτυπώνεται στο παραστατικό;
Και οι δύο. Η ώρα και ημερομηνία του PC είναι αυτές που χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή και αναγράφονται πάνω στο παραστατικό, ενώ η ώρα και η ημερομηνία του εσωτερικού ρολογιού του φορολογικού μηχανισμού εκτυπώνονται στη ίδια γραμμή με την ψηφιακή υπογραφή πάνω στο ίδιο παραστατικό.

16. Μπορεί να διαφέρουν οι δύο ώρες (φορολογικού μηχανισμού και PC) πολύ;
Όχι, εκτός από πολύ λίγες περιπτώσεις (βλέπε παρακάτω). Επιτρέπονται αποκλίσεις της τάξης του λεπτού (από έλλειψη συγχρονισμού στα δύο ρολόγια).

17. Τι γίνεται αν ο χειριστής δώσει λάθος ημερομηνία;
Θα πρέπει να εκδοθεί ακυρωτικό παραστατικό αν εκτυπωθεί έτσι. Είναι προτιμότερο η εφαρμογή να ελέγχει πριν την εκτύπωση την ώρα και ημερομηνία του φορολογικού μηχανισμού.

18. Σήμερα εταιρίες διανομής κυρίως εκδίδουν από το απόγευμα της προηγουμένης τα δελτία διακίνησης της επόμενης μέρας. Είναι αποδεκτό;
Ναι, αυτό είναι αποδεκτό. Περιπτώσεις που ήταν αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές με ό,τι ίσχυε παλαιότερα θα εξακολουθήσουν να γίνονται αποδεκτές και με την ηλεκτρονική σήμανση.

19. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη ότι ένας φορολογικός μηχανισμός δουλεύει σωστά με ένα πρόγραμμα λογιστικής;
Ο φορέας της έγκρισης καταλληλότητας του φορολογικού μηχανισμού δηλώνει στην αρμόδια επιτροπή τα ονόματα και τον αριθμό έκδοσης των εφαρμογών που συνεργάζονται με τον συγκεκριμένο φορολογικό μηχανισμό, άρα αναλαμβάνει ευθύνη για τη σωστή συνεργασία του λογισμικού με τον μηχανισμό του.

20. Τι γίνεται με τις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε παλιές εφαρμογές DOS σε καθαρά DOS PCs;
Αυτές οι εφαρμογές θα πρέπει να τροποποιηθούν κατάλληλα από τους δημιουργούς τους για να προσαρμοστούν στα νέα μέτρα. Αν δεν υποστηρίζονται πλέον αυτές οι εφαρμογές από τους δημιουργούς τους τότε μοναδική επιλογή του χρήστη είναι η αναβάθμιση των συστημάτων του σε πιο σύγχρονα.

21. Είναι υποχρεωτική η ανίχνευση της αποσύνδεσης του φορολογικού μηχανισμού κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με την εφαρμογή. Τι σημαίνει μια αποσύνδεση για την εφαρμογή;
Ακύρωση της διαδικασίας σήμανσης του παραστατικού και επανεκκίνησή της. Αν η αποσύνδεση του φορολογικού μηχανισμού εξακολουθεί, τότε ειδοποιείται ο χρήστης και ακυρώνεται η εκτύπωση του παραστατικού.

22. Είναι υποχρεωτική επίσης η ανίχνευση της αποσύνδεσης του φορολογικού μηχανισμού όταν δεν εκτελείται εφαρμογή εκτύπωσης παραστατικών;
Όχι, δεν είναι υποχρεωτική η ανίχνευση αποσύνδεσης του μηχανισμού όταν δεν εκτελείται επικοινωνία με εφαρμογή εκτύπωσης παραστατικών.

23. Σε περίπτωση βλάβης του φορολογικού μηχανισμού θα σταματάει η έκδοση παραστατικών;
Ναι. Αν δεν υπάρχει φορολογικός μηχανισμός σε λειτουργία, η εφαρμογή θα πρέπει να σταματήσει την έκδοση παραστατικών. Μπορεί να τοποθετηθεί από τον χρήστη εφεδρικός φορολογικός μηχανισμός και να συνεχιστεί η εργασία φυσιολογικά. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος μηχανισμός τότε θα πρέπει να γίνεται χρήση θεωρημένων παραστατικών ειδικών για αυτή την περίπτωση.

24. Σε περίπτωση κλοπής του φορολογικού μηχανισμού τι συνέπειες έχει η επιχείρηση;
Η κλοπή του φορολογικού μηχανισμού αντιμετωπίζεται όπως και η οποιαδήποτε κλοπή φορολογικού στοιχείου ή βιβλίου της εταιρίας.

25. Αν υποτεθεί ότι μια ημέρα η επιχείρηση δεν εκδώσει κανένα παραστατικό είναι υποχρεωτικό εκείνη την ημέρα να πάρει μηδενικό Ζ;
Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Συνιστάται ομως να εκδίδεται αναφορά Ζ ακόμη και σε αυτή την περίπτωση καθώς έτσι είναι εφικτό για την επιχείρηση να αποδείξει σε τυχόν έλεγχο ότι πράγματι δεν είχε εκδόσει κανένα παραστατικό εκείνη την ημέρα.

26. Τι γίνεται με τις εταιρείες που είχαν απαλλαγεί έως τώρα από τη θεώρηση τιμολογίων;
Δεν εξαιρούνται του νέου νόμου και είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν την τεχνική της ψηφιακής υπογραφής.

27. Θα διατηρηθεί η θεώρηση χειρόγραφων παραστατικών;
Ναι. Αλλωστε όσοι δεν χρησιμοποιούν μηχανογράφηση θα εξακολουθήσουν να θεωρούν χειρόγραφα παραστατικά.

28. Ποια είναι η διαδικασία δήλωσης έναρξης χρήσης του μηχανισμού;
Η αγορά και εγκατάσταση του φορολογικού μηχανισμού πρέπει να δηλωθεί στην εφορία ακριβώς όπως γίνεται με την αγορά και εγκατάσταση φορολογικής ταμειακής μηχανής.

** Αν και έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για τον έλεγχο της ορθότητας των απαντήσεων, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτές δεν είναι σε καμιά περίπτωση δεσμευτικές για οποιοδήποτε ελεγκτικό ή φορολογικό όργανο του δημοσίου, ότι μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και ότι παρουσιάζονται εδώ για σκοπούς ενημερωτικούς και μόνο.